BELANGRIJKE INSTRUCTIES

VOOR HET VERWERKEN VAN BETONSTENEN EN BETONTEGELS

Met de aankoop van dit door REDSUN vervaardigde product, heeft u zowelqua smaak als kwaliteit een zeer goede keuze gemaakt. Opdat u lang van dit hoogwaardige product zult kunnen genieten, hebben wij de navolgende verwerkingsinstructies voor u opgesteld. Het is belangrijk dat u deze instructies nauwkeurig opvolgt.

 • Alvorens het product te verwerken dient u de materialen bij aflevering, en dus vóór verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade/breuk, kleurverschil, structuur verschil en de batchnummers. Na verwerking is geen reclamatie meer mogelijk.
 • De stenen hebben een boven- en onderkant die zich in de meeste gevallen duidelijk van elkaar onderscheiden. Houd hier bij het verwerken rekening mee. Het product is op de juiste wijze op de pallet geplaatst.
 • Gebruik de stenen of tegels van verschillende pallets door elkaar. Aldus realiseert u een natuurlijke, visueel aantrekkelijkere nuancering van kleuren.
 • Om het verzakken en beschadigingen van het bestratingsmateriaal te voorkomen, dient u voor een stabiele en vorstbestendige ondergrond zorg te dragen. Raadpleeg uw leverancier of vakman!
 • Verwerk het materiaal, indien mogelijk, met een voeg van 3 – 5 mm.
 • Zorg voor een adequate afwatering. Bijvoorbeeld middels afwateringsgoten of voldoende afloop van de bestrating (minstens 2,5%).
 • Gebruik voor het aftrillen een rollertriller of trilplaat met het juiste gewicht en slagkracht. Tril altijd af met een rubberen mat en zorg ervoor dat de trilplaat, stenen en tegels schoon en droog zijn. Tril de stenen pas af als het product minimaal 28 dagen oud is. Stenen met een kantlengte van meer dan 30 cm NIET aftrillen. Raadpleeg uw leverancier of vakman!
 • Vul de voegen met een geschikt voegmateriaal, wij bevelen onkruidremmend inveegzand of zilverzand aan. Reinig het bestratingsmateriaal direct na het voegen. Zorg ervoor dat het voegzand niet verontreinigd raakt met bijvoorbeeld bodemzand, (teel)aarde of grond.
 • REDSUN betonstenen worden geproduceerd volgens de Europese norm NEN-EN 1338.
  REDSUN betontegels worden geproduceerd volgens de Europese norm NEN-EN 1339.
  Waar vereist worden de producten onder het CE Keurmerk geproduceerd.
 • Kalkuitbloei, witte kalkachtige vlekken aan de zichtzijde van het product, kan optreden op alle  materialen van beton. Door verwering en slijtage verdwijnen deze vlekken na verloop van tijd vanzelf. Dit kan echter enige tijd duren. Kalkuitbloei treedt in een vroeg stadium in en kan technisch niet  worden voorkomen. Kalkuitbloei is derhalve geen reden voor reclamatie.

LET OP

• Bestrating altijd invegen met een geschikt voegmateriaal, zulks ter voorkoming van vlekken.

• Organische vervuilingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld blad en aarde, zijn moeilijk te verwijderen.

• Onkruid verwijderen met een brander kan leiden tot beschadiging van het bestratingsmateriaal.

REDSUN wenst u met deze bestratingsmaterialen veel plezier!